Co to jest macierz RAID?

Co to jest macierz RAID?

Macierz RAID

Macierz RAID jest to sposób wykorzystania dwóch lub większej ilości dysków, które współpracują ze sobą. W ten sposób można uzyskać szereg możliwości, które nie byłyby dostępne, gdybyśmy użyli jednego dysku lub wielu dysków podłączonych oddzielnie.

Historia RAID sięga lat 80-tych XX wieku. Koncepcja tej technologii została zaproponowana przez trzech amerykańskich naukowców, którzy chcieli stworzyć rozwiązanie wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu na pojemne macierze. Głównym założeniem było pokazanie, iż wiele współpracujących małych dysków zapewnia wyższą wydajność niż nawet najlepsze, ale pojedyncze rozwiązania.

RAID sprzętowy czy programowy ?

Jeśli chcemy otworzyć RAID sprzętowy będzie nam potrzebny dodatkowy dedykowany kontroler. Przy takim rozwiązaniu zyskamy większą wydajność i nie obciążymy dodatkowo procesora. Wadą jest dodatkowy koszt przeznaczony na zakup kontrolera.

RAID programowy nie potrzebuje żadnego dodatkowego sprzętu. Dyski podłączamy bezpośrednio do kontrolerów na płycie głównej. Niestety wadą takiego rozwiązania jest obciążenie procesora obliczeniami dyskowymi, przez co będziemy mieli zmniejszoną wydajność.

raid

Rodzaje RAID

  • RAID 0 (stripe) , czyli polaczenie dwóch dysków. Dzięki tej formie możemy poprawić szybkość transmisji danych, lecz nie zabezpieczymy danych przed ich utrata.
  • RAID 1 (miroring ) , czyli dwa dyski z których drugi jest kopia pierwszego. Ta forma, RAID działa wolniej, ale zapewnia w razie awarii pełną ilość danych, które zostały przekopiowane na drugi dysk.
  • RAID 5, to, conajmniej polaczenie trzech dysków. Sumy kontrolne zapisywane są na każdym z dysków. Gdy awarii ulegnie jeden z nich to poprostu go wymieniamy i możemy pracować dalej bez żadnych zmian w zawartości i strukturze danych.
  • I Inne formy RAID takie jak np. RAID10, mixRAID . Najczesciej spotykane w budowie serwerów.

Zalety macierzy dyskowych RAID

  • odporność na awarie,
  • zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu z pojedynczym dyskiem,
  • zależnie od rodzaju pamięć widoczna jako jedno urządzenie.